Mijlpaal bereikt: 100.000e middelbare scholier leert reanimeren op school

In de afgelopen 8 jaar is het aantal middelbare scholieren dat reanimatielessen van de Hartstichting heeft gevolgd, gestegen van 7000 in 2013 naar 100.000 in 2022. Tegelijkertijd is het aantal middelbare scholen dat deze waardevolle lessen aanbiedt verviervoudigd, tot een totaal van ruim 200 scholen. Deze initiatieven vergroten de kans op overleving bij een hartstilstand door leerlingen vanaf 14 jaar vertrouwd te maken met reanimatie.

Opleiding in levensreddende technieken voor scholieren

Tijdens de 6-minutenles van de Hartstichting leren jongeren op school hoe ze moeten handelen bij een hartstilstand. Onder begeleiding van hun docent oefenen ze alle reanimatiestappen en krijgen ze training in het bedienen van een AED. Het lesprogramma omvat ook een serious game, die de leerlingen als huiswerkopdracht kunnen spelen.

Motiverende redenen voor deelname

Het lesprogramma is specifiek ontworpen voor leerlingen vanaf 14 jaar, beginnend bij de 2e klas van het voortgezet onderwijs, ongeacht hun onderwijsniveau (praktijkschool, vmbo, havo, vwo). Op deze leeftijd zijn jongeren zowel fysiek als mentaal in staat om reanimatiehandelingen uit te voeren en een AED te gebruiken. Ze willen leren hoe ze moeten handelen in het geval van een hartstilstand bij een familielid. In ongeveer 70% van de gevallen doet een hartstilstand zich thuis voor, waardoor het waarschijnlijk is dat jongeren hiermee te maken kunnen krijgen.

Creëren van een reanimatiecultuur

Met deze lessen kweekt de Hartstichting een nieuwe reanimatiecultuur. “Oog voor deze nieuwe generatie is vanzelfsprekend één van onze prioriteiten” zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Immers, door mensen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met reanimatie, komt dit in de genen van onze samenleving. Zo zorgen we ervoor, dat er ook in de toekomst voldoende burgerhulpverleners zijn.”

Noodzaak op alle scholen

In Nederland zijn er in totaal 900.000 middelbare scholieren en 645 instellingen voor voortgezet onderwijs. De Hartstichting stimuleert ook andere middelbare scholen om deze lessen aan te bieden. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn van cruciaal belang. Hoe sneller er wordt gestart met reanimeren en een AED wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans.